Do pobrania

 

Najważniejsze pliki do pobrania przed przystąpieniem do kursu i egzaminu:

 

ZGODA NA UDZIAŁ W KURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ - druk wykorzystywany w przypadku udziału w kursie osoby niepełnoletniej, do podpisania przez rodzica lub prawnego opiekuna

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE NUMERU PKK (Profilu Kandydata na Kierowcę) - wniosek składamy w Urzędzie Miasta (Gminy, Powiatu) w celu przyznania numeru Profilu Kandydata n Kierowcę

 

UPOWAŻNIENIE DO UZGODNIENIA TERMINU EGZAMINU PAŃSTWOWEGO - upoważnienie dla pracowników MotoRat, by w imieniu kursanta mógł ustalić egzamin państwowy

 

CENNIK EGZAMINÓW PAŃSTWOWYCH - informacja o wysokości opłat za egzaminy państwowe

 

GODZINY PRACY OŚRODKÓW WORD - godziny otwarcia poszczególnych placówek Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego

 

ORGANIZACJA EGZAMINU NA KATEGORIE AM, A1, A2 i A - informacja o tym, jak wygląda egzamin i z jakich części się składa

 

PRZEBIEG EGZAMINU PRAKTYCZNEGO NA KATEGORIE AM, A1, A2 i A NA PLACU MANEWROWYM - informacja o tym, jak wygląda egzamin praktyczny na placu manewrowym