Kurs ratownictwa medycznego na Śląsku

 

Szkolenie z ratownictwa drogowego

 

W naszej firmie instruktorzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem w ratownictwie medycznym i specjalistycznym. Dlatego wiemy, jak ważna jest praktyka.  Nie hipnotyzujemy prezentacjami z rzutnika, nasze wykłady i ćwiczenia są całkowicie interaktywne i nastawione na praktykę.

 

Staramy się jak najbardziej dostosować do potrzeb osób szkolonych i ich możliwości, wieku, kondycji fizycznej. Prowadzimy w taki sposób zajęcia, aby każdy potrafił opanować podstawowe zabiegi z pierwszej pomocy przedmedycznej. Formę, zakres i tematykę szkolenia można modyfikować indywidualnie do potrzeb i oczekiwań zamawiającego.

 

Aktywne i indywidualne podejście do tzw. 'szkoleń', oraz stosowanie form symulacji i pozoracji sprawia że wiedza jest lepiej przyswajana i wdrażana w praktyczne działania i życie codzienne.

 

kurs ratownictwa medycznego w MotoRat - Śląsk
Kurs drogowego ratownictwa w MotoRat 

 

Podstawowe szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez czynnych ratowników medycznych, pielęgniarki systemu ratownictwa, w oparciu o najnowsze wytyczne krajowej i europejskiej rady resuscytacji, zgodnie z obowiązującymi procedurami medycznymi w oparciu o najnowszy sprzęt szkoleniowy.

 

Jesteś zainteresowany kursem w naszej szkole?

Sprawdź aktualne zapisy na kurs

lub zadzwoń 695-732-850 667-672-556

 

Szkolenia możemy prowadzić stacjonarnie w naszej siedzibie w Zabrzu (dla od 1 do 50 osób), ale również w innych miejscach na Śląsku: w domu, zakładzie pracy czy szkole.

 

Oferujemy również zajęcia w terenie, w ustalonym miejscu: np. w trakcie warsztatów, wyjazdów integracyjnych, wycieczek czy na zlocie.

Przygotowaliśmy nawet specjalne scenariusze: bieg terenowy, pozoracja wypadku (drogowego - zderzenie lub dachowanie, ale również na przykład zdarzenia w górach).

 

Jesteśmy doskonale przygotowani do zadań: mamy specjalnie wyszkolonych pozorantów, fantomy, imitację różnorakich ran.

 

Uczymy zabezpieczenia miejsca zdarzenia, powiadomienia służb w jasny i czytelny sposób, ewakuacji poszkodowanego z miejsca zagrożenia, gaszenia pożarów i wielu, wielu innych tematów, które bez wątpienia mogą zaprocentować w przyszłości.

 

szkolenie z pierwszej pomocy - MotoRat Zabrze
Pierwsza pomoc przedmedyczna - szkolenie

 

WYMAGANIA:

  • minimalna sprawność fizyczna
  • odzież 'sportowa' - nie krępująca ruchów
  • stawiennictwo na szkoleniu w stanie pełnej trzeźwości

 

KURSY PODSTAWOWE (propozycje do indywidualnego dostosowania):

  • Podstawowy - dla osób dorosłych i młodzieży (+16 lat).
  • Podstawowy kurs BLS [BASIC LIFE SUPPORT]
  • Podstawowy kurs BLS + obsługa AED [AUTOMATYCZNY DEFIBRYLATOR ZEWNĘTRZNY]
  • 'Kids' - kurs podstawowy dla dzieci (5-16 lat) - podstawowy kurs BLS, wzywanie pomocy, bezpieczeństwo własne i poszkodowanego - forma gier, zabaw, konkursów