'Korytarz życia' i 'jazda na suwak' obowiązkowe!

 

Uwaga! Dziś weszła w życie zmiana kodeksu ruchu drogowego. Wprowadza dwie istotne zmiany!
Pierwsza z nich: jazda 'na suwak' jest OBOWIĄZKOWA!

 

 

Pojazd wpuszczany:

  • dojeżdża aż do końca dostępnego dla niego pasa jezdni,
  • nigdy nie zmienia pasa jezdni wcześniej niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi wolne miejsce na pasie sąsiednim,
  • będąc już wpuszczonym nie wpuszcza nikogo innego.

Pojazd wpuszczający:

  • wpuszcza dokładnie jeden pojazd z pasa, który się kończy i robi to dopiero przy końcu tego pasa, nie wcześniej,
  • jeśli kończy się więcej niż jeden pas, wpuszcza po jednym pojeździe z każdego takiego pasa,
  • nie wpuszcza nikogo więcej ponad pojazd, który właśnie wpuścił.
  • zachowuje odpowiedni odstęp od pojazdu poprzedzającego by nie tworzyć korka 'fantomowego'.

Kolejna ważna zmiana w ruchu drogowym!

 Tworzenie 'korytarza życia' jest OBOWIĄZKOWE!

  • W przypadku jezdni o dwóch pasach w jednym kierunku, kierowcy z lewego pasa mają obowiązek zjechać do lewej krawędzi, a z prawego pasa - do prawej krawędzi.
  • W przypadku jezdni o większej liczbie pasów w jednym kierunku, korytarz stworzony ma zostać pomiędzy skrajnym lewym pasem, a drugim od lewej. Poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa, a poruszający się pasami sąsiednimi będą obowiązani do usunięcia się z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej krawędzi swoich pasów.

Wreszcie polskie prawo o ruchu drogowym dorównało standardom europejskimi, pozostaje jeszcze poczekać na wprowadzenie obowiązku posiadania apteczki pierwszej pomocy oraz kamizelek odblaskowych w pojazdach do 3.5 t.