Nowe przepisy dla kierowców!

 

1 stycznia 2022 roku wchodzą nowe przepisy ruchu drogowego, które drastycznie podnoszą kary dla kierowców! Poniżej przedstawiliśmy zestawienie kar czyhających na zbyt szybkich lub nieuważnych.

 

O czym warto pamiętać: 

  • Za rozmowę przez telefon w czasie jazdy zapłacimy 500 zł.
  • Punkty będą kasowały się po 2 latach, licząc od momentu zapłaty grzywny. 
  • Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC. 
  • Maksymalny mandat wyniesie 5 tys. zł. 
  • Z kolei Sąd może zdecydować podnieść kwotę mandatu nawet do 30 tys. zł

WYŻSZE KARY DLA KIEROWCÓW:
Przekroczenie prędkości: 

- do 10 km/h za przekroczenie prędkości - 50 zł 
- od 11 do 15 km/h - 100 złotych
- od 16 do 20 km/h - 200 złotych
- od 21 do 25 km/h - 300 złotych
- od 26 do 30 km/h - 400 złotych 
- od 30 km/h - 800 złotych  
- od 40 km/h - 1000 złotych 
- od 50 km/h - 1500 złotych 
- od 60 km/h - 2000 złotych 
- od 70 km/h - 2500 złotych 

1000 zł - za wyprzedzanie na zakazie  
1500 zł - za jazdę pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień 
500 zł - tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu
800 zł - przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h
1000 zł - nieprawidłowe wyprzedzanie; prowadzenie pojazdu niemechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie)
1500 zł - niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych; prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania; nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu

2000 zł - objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym; wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych; wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy


2500 zł - prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu; spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby
8000 zł - dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.