Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) krok po kroku

 

1. BADANIA LEKARSKIE

 • u lekarza posiadającego uprawnienie do wykonywania badań dla kandydatów na kierowców (lekarza pracy).
 • zgodne z kategorią prawa jazdy, którą zamierzasz robić.
 • cena wynikająca z przepisów prawa to 200 zł.

2. ZDJĘCIE

 • poinformuj fotografa do czego przeznaczona będzie fotografia
 • nie podpisuj fotografii, nie przyklejaj, nie dziuraw zszywaczami itp

3. ZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW (osoby niepełnoletnie)

4. PKK - PROFIL KURSANTA KIEROWCY

Udaj się do wydziału komunikacji urzędu miasta / gminy, zgodnego z Twoim zameldowaniem, złóż powyższe dokumenty - odbierz PKK (bezpłatny)

Po uzyskaniu numeru PKK udaj się do wybranego ośrodka szkolenia kierowców i rozpocznij kurs prawa jazdy. POWODZENIA !

 

 

Wydanie Profilu Kandydata na Kierowcę

 

Wymagane dokumenty

 

Wypełniony formularz (według nowych przepisów - wymagane wypisanie oryginalnego formularza w urzędzie miasta) oraz:

 • dowód tożsamości,
 • jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm przedstawiająca osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania pojazdem, wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców,
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (przy kat. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E),
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (przy kat. AM, A1, B1, T),
 • kserokopia prawa jazdy (w przypadku, gdy wnioskodawca posiada prawo jazdy),
 • kserokopia prawa jazdy wydanego za granicą wraz tłumaczeniem (przy wymianie prawa jazdy nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym),
 • kserokopia karty pobytu, wizy, innego dokumentu lub potwierdzenia o pobycie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej powyżej 185 dni w przypadku cudzoziemca.

 

Miejsce złożenia dokumentów

 

Po złożeniu ww. dokumentów w Oddziale Praw Jazdy Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta / Gminy - ( zgodnie z miejscem zameldowania ) zostaje wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK niezbędny do rozpoczęcia kursu w Ośrodku Szkolenia Kierowców , oraz zapisania się na termin egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2011 Nr 30 poz 151 z późn.zm),
 • rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,

 

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji odmawiającej wydania przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wydziału Komunikacji.

Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.

 

Inne informacje

 

Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) jest to elektroniczy dokument, generowany w systemie 'Kierowca', zawierający dane i informacje identyfikujące i opisujące osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdami (prawo jazdy, pozwolenie do kierownia tramwajem). Dokument ten jest niezbędny do rozpoczęcia szkolenia oraz przystąpienia do egzaminu.

 

PKK wydaje się w przypadku:

 • ubiegania się po raz pierwszy o uprawnienie,
 • rozszerzenia uprawnień,
 • wymiany prawa jazdy z zagranicy (z wymaganym egzaminem teoretycznym),
 • sprawdzenia kwalifikacji (po dostarczeniu orzeczenia lekarskiego i/lub psychologicznego):
  • przywrócenia uprawnień cofniętych powyżej 1 toku,
  • przywrócenia uprawnień cofniętych w związku z utratą kwalifikacji,
  • zwrotu prawa jazdy zatrzymanego conajmniej od 1 roku,
 • posiadającego uprawnienia do jazdy pojazdami z automatyczną skrzynią biegów ubiegającego się o uprawnienia bez ograniczeń,
 • w przypadku ubiegania się ponownie o uprawnienia po rocznej przerwie (dokumenty przesłane przez WORD po niezdanym egzaminie)