Skarbnikowe Gody - zapraszamy do udziału w paradzie!

 

Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Was na Skarbnikowe Gody (dawniej: Zabrzański Wrzesień), czyli... tradycyjne urodziny Zabrza! W tym roku fetujemy już po raz 95!

Jedną z najważniejszych atrakcji imprezy jest barwna parada, która prowadzi przez zwykle niedostępny dla ruchu samochodowego odcinek ul. Wolności. W tym roku organizator, Miejski Ośrodek Kultury, po raz kolejny zaprosił nas do udziału. 

Dlatego serdecznie zapraszamy Was do włączenia się w paradę! 


Miejsce podane w wydarzeniu to miejsce zbiórki, skąd wspólnie swobodnie pojedziemy... na kolejne miejsce zbiórki. Tym razem bezpośrednio prowadzące na paradę. Zapraszamy Was serdecznie! 

 

Skarbnikowe Gody w Zabrzu

Małe KNOW-HOW w sprawie naszego sobotniego uczestnictwa w imprezie!

Spotykamy się o godz. 9.45 na parkingu przy CH Kaufland (miejsce konkretnie na grafice)! Bardzo prosimy o punktualność, bowiem o godz. 10 organizujemy odprawę dla uczestników, a wyjeżdżamy w miarę zwartej kolumnie o godz. 10.10.

 

mapa - miejsce zbiórki na Skarbnikowe Gody
Miejsce zbiórki

 

Trasę naszego przejazdu na miejsce głównej zbiórki na grafice.

 

mapa - trasa przejazdu
Trasa przejazdu na miejsce zbiórki na Skarbnikowe Gody

 

Uwaga! Jedziemy wspólnie niesformalizowaną paradą na miejsce zbiórki. Tym razem atakujemy miejsce zbiórki na ul. Jagiellońskiej. Bardzo prosimy o zachowanie drogi wyjazdowej, ale jednocześnie bardzo ciasne parkowanie w tym miejscu, aby wszystkie pojazdy się zmieściły.

 

mapa - trasa przejazdu parady
Trasa przejazdu

 

Trasa parady liczy około 1,5 kilometra. Rusza o godz. 11, ale przed pojazdami idą przedstawiciele szkół i innych placówek edukacyjnych. Pojazdy wyjadą pomiędzy 11.30 a 11.45.

 

Czekamy na Was!

 

Regulamin

1. Uczestnicy imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Śmiercioodporni mają całkowity zakaz prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków odurzających - pod groźbą wszystkich sankcji, jakie nakłada na niego polskie prawo.
2. Pojazdy uczestniczące w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie Śmiercioodporni muszą posiadać aktualny przegląd techniczny i ubezpieczenie OC. Zalecamy również posiadanie polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3. Należy dostosować się do wszystkich poleceń wydawanych przez organizatorów: przedstawicieli Stowarzyszenia Śmiercioodporni i przedstawicieli podmiotów współuczestniczących w organizacji imprezy, a także policjantów i strażników miejskich.
4. Wszystkich uczestników imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Śmiercioodporni obowiązuje wysoka kultura osobista zarówno na drodze, jak i na miejscu spotkania.
5. Kategorycznie zabrania się wszelkich form niebezpiecznego zachowania na drodze i parkingach. Dotyczy to również 'upalania' opon czy strzelania z tłumików.
6. Każdy z uczestników zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej obowiązującej od godz. 22:00.
7. Każdy uczestnik imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Śmiercioodporni zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich przepisów kodeksu ruchu drogowego przez cały czas trwania imprezy. Dotyczy to zarówno zachowania na miejscach parkowania, jak i uczestniczenia w ruchu drogowym. Uczestnictwo w przejeździe kolumnami nie zwalnia z obowiązku przestrzegania jakichkolwiek przepisów - łącznie z przejazdem na czerwonym świetle czy pokonywaniem linii ciągłych.
8. W sytuacji, która wykracza poza regulamin zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące w tym zakresie ustaw.
9. Spory wynikłe z faktu organizacji imprez lub związane z jego organizacją uczestnicy zobowiązują się rozwiązywać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożliwości uzgodnienia kompromisu sprawy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zabrzańskiego Stowarzyszenia Miłośników Motoryzacji.
10. Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku na stronie internetowej Stowarzyszenia Śmiercioodporni, profilach na portalach społecznościowych oraz w materiałach promocyjnych.